Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

продукти

Серия от референтни материали за химичен анализ на въглеродна и легирана стомана

  • Certified Reference Material

    Сертифициран референтен материал

    CRM се използва за контрол на качеството и калибриране на аналитични инструменти при анализ на желязна руда. Използва се и за оценка и проверка на точността на аналитичните методи.CRM може да се използва за прехвърляне на измерена стойност.

  • Reference Material For Physical Testing

    Референтен материал за физическо изпитване

    Тези сертифицирани референтни материали се състоят от 16 проби от въглища с различно съдържание на сяра за използване като аналитични стандарти за анализи на въглища.В допълнение към сярата, те са сертифицирани за тяхната пепел, летливи вещества, калоричност, въглерод, водород, азот и истинска относителна плътност.Всички данни са дадени в таблица 1.